PREINSCRIPCIONS: 23 DE MARÇ AL 4 D'ABRIL
cgpàgina principalmapa del llocAfegir a favoritsImprimirEnviar a un amiccd
search_left
 

OFERTA EDUCATIVA       


El nostre projecte pretén formar persones respectuoses, solidàries, compromeses, perseverants, creatives, exigents en el treball  i amb esperit crític que s’identifiquin amb la  llengua, cultura, tradicions del nostre país, Catalunya. Que estiguin oberts a altres cultures i als canvis constants de la nostra societat i tinguin la capacitat d’adaptar-s’hi.


Aquest projecte es basa en:


 • L’alumne com a part central  del procés d’aprenentatge.

 • Pedagogia integral, innovadora i atenta a la diversitat dels nostres alumnes.

 • Cooperació i treball en equip per a assolir els reptes educatius.

 • La llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de coneixement de la nostra cultura.

 • Projecte lingüístic: català, castellà, francès i anglès.

 • Acció tutorial basada en l’atenció i seguiment de l’alumne.

 • L’educació emocional per a aprendre a reconèixer i gestionar les nostres emocions.

 • Les tecnologies com a eina per a la millora dels processos d’ensenyament- aprenentatge.

 • La innovació com a eina de millora del nostre projecte educatiu.

 • Participació en activitats culturals, socials i esportives de la nostra ciutat.

 • Celebració de les festes tradicionals catalanes: Castanyada, Dijous llarder,Sant Jordi. També la Festa de l’Escola “L’Encarnació” i la Festa de Primavera “AMPA”.

 • Celebració dels temps litúrgics: Advent, Nadal i Quaresma i Pasqua.

 • Equip humà il·lusionat i compromès amb el projecte educatiu de l’escola.

 • La relació família-escola com element indispensable del nostre projecte educatiu.EDUCACIÓ INFANTIL


El nostre projecte educatiu pretén aconseguir una formació integral dels nostres alumnes. Així doncs, proposem activitats per al desenvolupament de les capacitats psicomotrius, cognitives, comunicatives i afectives. Potenciem l’aprenentatge vivencial treballant per projectes, racons, internivells per tal de despertar en els nostres infants la motivació i l’interès, fonamentals per tots els processos d’aprenentatge.

Des de ben petits donem molta importància al treball d’hàbits (d’autonomia personal, socials...)i valors que afavoreixen l’autoestima, l’esforç, el perdó, el respecte, la tolerància...

Les àrees d’aprenentatge es treballen des d’una vessant globalitzadora on el principal protagonista és el propi nen/a. Escoltem als nostres alumnes, recollim els seus interessos, volem que sàpiguen dialogar, que tinguin sentit crític i que mantinguin la motivació i inquietud per experimentar i descobrir  els seus propis aprenentatges.

Per dur a terme aquesta línia, utilitzem diversos recursos, des dels més tradicionals als més actuals que ens ofereixen les tecnologies. Treballem a nivell de tot el grup i també en grup reduït d’alumnes per poder adaptar-nos millor al ritme i necessitats de cadascun d’ells.

Busquem la responsabilitat i participació dels alumnes a la vida escolar i vetllem per una bona col·laboració entre la família i l’escola.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa educativa dels sis als dotze anys, seguim amb la nostra línia pedagògica basada en motivar i estimular els nostres alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar totes les seves capacitats en tots els nivells i guiar-los en el seu creixement per formar-se com a persones íntegres.

Com en totes les etapes educatives apostem per una educació en els valors que defineixen la nostra escola: respecte, responsabilitat, solidaritat, col·laboració


En qualsevol aprenentatge partim dels coneixements previs dels alumnes i a partir d’aquests construïm els diferents processos. Mitjançant el treball cooperatiu, dinàmiques de grup, treballs en grup, l’alumne/a és el protagonista dels seus aprenentatges i descobridor de les seves habilitats, qualitats, gustos... El paper del mestre/a és d’acompanyar i orientar en aquest caminar.

La motivació persevera entenent l’aprenentatge com un joc, on aprenem a guanyar i a perdre, on l’esforç, la col·laboració, l’organització, l’empatia, la cohesió del grup... són  factors importants per aconseguir uns objectius de grup i personals. On tots som importants, necessaris... però ningú imprescindible. Aquest treball contextualitzat és extrapolable a altres situacions de la vida real.

Treballem els aprenentatges mitjançant recursos que afavoreixen el treball cooperatiu i competencial, i utilitzant les tecnologies a l’abast com a eines de treball. Potenciem l’anglès com a eina de comunicació.

Com escola cristiana. també considerem molt important el treball de reflexió, de millora interior, d’ajuda envers els altres, de solidaritat...

Com escola catalana, som partícips de totes les festes i costums populars que defineixen la nostra cultura (castanyada, St. Jordi ...).
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


Aquesta etapa, que comprèn dels dotze als setze anys,  s’orienta cap al desenvolupament de les habilitats i competències que els serveixin per al seu creixement  personal i acadèmic, i també cap a la preparació per als estudis post-obligatoris a partir de les seves inquietuds i motivacions.


L’escola, juntament amb la col·laboració imprescindible de les famílies, segueix atentament el procés maduratiu de l’alumne alhora que potencia els valors que defineixen el nostre projecte educatiu: acceptació i superació personal, respecte a la diversitat, compromís, esperit crític, solidaritat, tolerància i creativitat.


Les competències bàsiques s’assoliran a partir del plantejament d’aprenentatges significatius i vivencials basats, en un alt percentatge, en el treball cooperatiu.


L’acció tutorial, que acompanyarà a l’alumne al llarg de tota l’etapa, permetrà l’atenció i seguiment de l’alumne, orientant-lo cap als estudis post-obligatoris.


L’avaluació continuada i basada en l’atenció a la diversitat serà bàsica per a la valoració dels objectius d’aprenentatge.


L’autoavaluació com a eina fonamental per a consolidar l’autoexigència, l’acceptació i superació personal, la responsabilitat i l’esperit crític.