PREINSCRIPCIONS: 23 DE MARÇ AL 4 D'ABRIL
cgpàgina principalmapa del llocAfegir a favoritsImprimirEnviar a un amiccd
search_left
 
Missió, Visió i Valors
Vign_Logo_Col·legi

 

El col·legi l’Ave Maria es defineix com un centre educatiu cristià, de caràcter privat concertat, de tracte proper als alumnes i a les famílies, obert a tothom i sense afany de lucre promogut per l’Institut de Religioses Operàries del Diví Mestre (Avemarianes).


Oferim una formació integral basada en el desenvolupament de la personalitat de l’alumne en totes les seves dimensions.

Promovem una pedagogia activa i innovadora que considera els alumnes com a principals protagonistes de la seva pròpia educació.


ELS NOSTRES VALORS


El col·legi l’Ave Maria es fonamenta en els següents valors:


  • La religiositat és experiència de fe, en grup, en comunitat que forma part de l’Església i que dóna testimoni dels valors de Jesús.


  • El respecte és l’acció de tenir en compte totes i cadascuna de les persones que formen part de la comunitat educativa, així com l’entorn físic i natural en el que conviuen.


  • Davant de conflictes de convivència, ser capaç de perdonar assumint les conseqüències que això implica i interioritzant o reflexionant sobre el valor educatiu d’aquell fet.


  • La solidaritat és l'acció d'ajudar-se mútuament compartint temps, propostes, projectes o responsabilitats.


  • La cultura de l’esforç implica tenir la capacitat d’arribar a uns objectius determinats basant-se en el compromís, la constància i la implicació per vèncer i superar tant el temps de dedicació com els possibles reptes que puguin sorgir.


  • El nostre és  un treball col·laboratiu entenent que sumem forces per a unes fites i, cooperatiu ja que construïm plegats coneixements, procediments, actituds i valors.


  • La responsabilitat és una actitud que comporta el deure de desenvolupar unes tasques, les quals suposen assumir les conseqüències pertinents.


  • L’esperit crític és la capacitat de qüestionar-se sobre allò que ens envolta i que ens permeti construir un nou coneixement interpersonal i intrapersonal. Aquesta capacitat implica ser resolutiu en l’assoliment de respostes adoptant unes estratègies creatives que permetin, finalment, millorar el nostre medi natural, social i cultural.


LA NOSTRA VISIÓ


El Col·legi L’Ave Maria vol ser:


Un referent d’escola oberta i propera a l’entorn fomentant un sentiment de pertinença en tota la comunitat educativa.


Una escola innovadora i generadora d’una formació Integral i Cristiana on es desenvolupin totes les dimensions de la personalitat de l’alumnat.


Una escola que treballa amb una línia pedagògica comuna que té en compte la didàctica avemariana i que es fonamenta en l’atenció a la diversitat per  guiar els alumnes en el camí d’assolir, al màxim, les seves competències.


Un equip humà compromès i implicat en la missió i valors de l’escola. Il·lusionat i capaç d’il·lusionar la comunitat educativa en l’objectiu comú: la formació integral i cristiana de l’alumnat.


Un referent d’escola que es planteja les situacions de l’entorn social, cultural i natural i que s’adapta als constants canvis de la societat. És a dir,  que pretén formar ciutadans amb esperit crític i amb valors humans i evangèlics.